Minder ganzen voor beter evenwicht in druk Zuid-Holland – Groot Hellevoet


De grauwe gans verblijft jaarrond in Zuid-Holland en de populatie blijft groeien. Daarom wordt ook de komende jaren ingezet op vermindering van het aantal ganzen. Naast de grauwe gans betreft dit ook de brandgans, kolgans, Canadese gans en de nijlgans.


De omvang van de populatie veroorzaakt flinke schade aan landbouwgewassen: vorig jaar ter waarde van zo’n €1,4 miljoen. Ook veroorzaken de ganzen schade aan natuur, verstoren ze leefgebied van andere soorten en verslechteren de uitwerpselen de waterkwaliteit. Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) heeft daarom een plan opgesteld voor een betere balans tussen de populatie ganzen en andere belangen in de provincie. Het college heeft ingestemd met het plan van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland om dit aan te pakken.


Het bericht Minder ganzen voor beter evenwicht in druk Zuid-Holland – Groot Hellevoet verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 23-12-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.