Lidmaatschap WBE Duin en Bollenstreek

Lid worden:

Jaagt of woont u in ons werkgebied dan kunt u lid worden van onze WBE. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Gegevens met een * zijn verplicht.
Na ontvangst van uw aanmelding wordt deze door het bestuur getoetst.

Geef bij toelichting de reden aan waarom u lid wilt worden. Tevens kunt u hier aangeven als u bezwaar heeft tegen het toesturen van onze nieuwsbrief.


Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk bij de secretaris door een email te sturen naar secretaris@wbe-duinenbollenstreek.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
E-mail: *
IBAN: *
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.